1/7
default
default
default
default
default
default
default

จากวังจันทน์สู่เวียงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช (ปป.) (จัดส่งฟรีโปรโมชันวันเสียกรุงฯ 7-15 ส.ค.65 )

฿199 ฿255
Quantity
/ 24 items available
1
default
Sarakadee Magazine
Description

ผู้เขียน สุเจน กรรพฤทธิ์ หนังสือที่เปิดเผยเรื่องราวบนหน้าประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ ผู้กอบกู้เอกราชอยุธยาจากพม่า โดยผู้เขียนได้เดินทางไปสำรวจยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า ดังที่กล่าวถึงในบันทึกต่างๆ พร้อมนำเสนอด้วยภาพประกอบจากสถานที่จริง เหมาะสำหรับเยาวชนที่จะค้นคว้าศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยแง่มุมทางวิชาการที่ทันสมัยและน่ารู้กว่าตำราทั่วๆ ไป