วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 48.4 เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย
฿150
Quantity/ 58 items available
1

An Image

Sarakadee Magazine

20.4K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

ลำน้ำเมยที่กั้นพรมแดนไทย-พม่า

พบเมืองโบราณแม่ต้าน ที่หาใช่เมืองฉอด

แต่เป็นเมืองการค้าชายแดนที่ผู้คนยังคงทำสืบมาถึงปัจจุบัน

รู้จักวิถีวัฒนธรรมชายแดนผ่านบทความ...

    ๐ กะเหรี่ยงพรมแดนแม่น้ำเมยในโลกสมัยใหม่

    ๐ ท่าสองยาง-แม่ต้าน ชุมชนบนเส้นทางการค้าชายแดน

    ๐ วิถีโคข้ามแดน...ลำน้ำเมย ท่าสองยาง

    ๐ “กะลา” อคติทางศาสนา ความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันที่แม่สะเรียง

และอีกหลายเรื่องราวในเล่ม


In this collection

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1   ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1 ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

฿150

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.1 เขาสามแก้ว

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.1 เขาสามแก้ว

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.3 คูบัว

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.3 คูบัว

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.1 -เมืองหนองหารหลวง สกลนคร

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.1 -เมืองหนองหารหลวง สกลนคร

฿150

วารสารเมืองโบราณ  ฉบับที่ 48.2  ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.2 ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.3 คูประทาย  ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.3 คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

฿150

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 48.3  เมืองพะเยาหรือภูกามยาว

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 48.3 เมืองพะเยาหรือภูกามยาว

฿150