product-carousel-0

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๓ เมืองพะเยาหรือภูกามยาว

฿150

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 71 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
Description

วารสารเมืองโบราณ

๔๘.๓  เมืองพะเยาหรือภูกามยาว

.

พะเยาเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มน้ำอิงที่ตั้งอยู่เชิงเขาดอยด้วนหรือภูกามยาว มีธารน้ำใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ คือ กว๊านพะเยา ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นเวียงต่างๆ รอบกว๊านหลายแห่ง

.

นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ภายในเล่มยังมีบทความที่เล่าถึงประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่ม อาทิ


- เชียงคำกับผลพวงยุคสงครามเย็น

- เงี้ยว-ต่องสู้ถึงไทใหญ่-ปะโอ การมีอยู่ในสังคมชาวพะเยา

- ครึ่งศตวรรษในความทรงจำของไทลื้อ เชียงคำ

ฯลฯ