1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.2 ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

฿150
Quantity
/ 60 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
20K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

วารสารเมืองโบราณปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒ “ฟ้าแดดสงยาง ที่สุดของเสมาหินทวารวดีอีสาน”

เสนอเรื่องราวเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางบนลุ่มน้ำปาว

ที่ถือเป็นแหล่งเสมาหินทวารวดีอีสานอันงดงาม

บ่งบอกทั้งความเชื่อและการวิวัฒน์จากผีเป็นพุทธ

รวบรวมเป็นชุดภาพ “ความงาม ความเชื่อ บนใบเสมา”

และนานาสาระอื่นๆ ภายในเล่ม อาทิ

ตลาดกลางดง...วิถีคนกับป่าที่ดงระแนง

เจ้าท่า-ฟ้าระงึม : ชีวิต ผู้คน และศรัทธาริมลำชี

ตึกดินอำเภอกมลาไสย

จากสิมถึงโบสถ์สกุลช่างสีถาน คุณค่าความงามที่แปรเปลี่ยน

อักษรโบราณบนวัตถุชิ้นเล็กที่คาบสมุทรไทย

ฯลฯ