1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.3 คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

฿150
Quantity
/ 33 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
20K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

#วารสารเมืองโบราณฉบับที่ ๔๗.๓

#คูประทาย_ปะทายสมันต์_ถึงสุรินทร์

.

หากกล่าวถึงกลุ่มชนชาว #กูย หรือ #กวย ในจังหวัดสุรินทร์ หลายคนคงนึกถึง #กูยเลี้ยงช้าง ตามที่จดจำและได้รับรู้มาจากงานมหกรรม #มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประเพณีสำคัญซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๖๐ ปีแล้ว

.

แต่รู้หรือไม่ว่า… นอกจาก #กลุ่มกูยช้าง แล้ว บนเขตที่ราบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ยังมี #กูยชาวนา ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัว อาศัยหาอยู่หากินและดำรงชีวิตด้วยการทำไร่ทำนาเป็นหลัก โดยยังคงมีการสืบทอดส่งต่อคติความเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์มาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

.

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของ #กูยสุรินทร์ ได้ใน #วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๓ #คูประทาย_ปะทายสมันต์ถึงสุรินทร์


ภายในเล่มมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ

• จากคูประทายเป็นปะทายสมันต์ ความเป็นมาของเมืองสุรินทร์ / ศรีศักร วัลลิโภดม

• บ้านตรึม-บ้านอาลึ คติความเชื่อในวิถีกูยชาวนาที่ดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลง / อภิญญา นนท์นาท

• กูย เหล็ก บนความสัมพันธ์ของชุมชน / ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

• กูยเหมิงเรน กูยสุรินทร์ คนสุรินทร์ / ดร. จักรพงษ์ เจือจันทร์

• เผชิญ “อคติ” เผย “อัตลักษณ์” ความเป็นกูย / จิราพร แซ่เตียว

.

#สุรินทร์

#คูประทาย

#พรีออเดอร์

#ปะทายสมันต์

#สุรินทร์_๔๗_๓

#๔๗ปีวารสารเมืองโบราณ