product-carousel-0

โครงการข้าวสารอาหารแห้ง สู้ภัย COVID-19

฿100
Quantity
/ 99983 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
812 Friends 177 items sold

Secure payment

Description

โครงการข้าวสารอาหารแห้ง สู้ภัย COVID-19


วัตถุประสงค์

มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบการช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น และเพื่อเป็นแบบอย่างของ “การให้” แก่เขาเหล่านั้น


มูลนิธิฯ หวังว่า “ ผู้ที่ได้รับ ” การช่วยเหลือในวันที่เขาต้องยากลำบากนั้น จะกลายเป็น “ ผู้ให้ ” ส่งต่อความหวังเพื่อผู้อื่นในอนาคต ตามกำลังที่เขาพอจะทำได้ 


กลุ่มเป้าหมาย

มูลนิธิฯ จะมอบการช่วยเหลือให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ ใน 6 พื้นที่ คือ ชุมชนคลองเตย วัชรพล ฉลองกรุง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสาคร เนื่องจาก มูลนิธิฯ มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว และทราบว่าเขาเหล่านั้นกำลังเผชิญกับความยากลำบากจริงๆ