product-carousel-0

ร่วมบริจาคผ่านโครงการมูลนิธิสันติสุข

฿50
Quantity
/ 99794 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
748 Friends 217 items sold

Secure payment

Description

1 บวก = 50 บาท

มอบให้กับเด็กยากจนในโครงการของมูลนิธิสันติสุข

 

ท่านเป็นความหวัง เป็นผู้สานฝัน และให้โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กยากไร้ และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัด

 

เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตวันข้างหน้า


หมายเหตุ

การบริจาค 100 บาทขึ้นไป ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้

ทางมูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า