product-carousel-0

ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

฿500

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 90000 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
Description

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม


“ครอบครัวผู้ยากไร้” ที่ได้พบจากการลงสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิสันติสุข แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน รายได้น้อย และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพ เนื่องด้วยความเป็นอยู่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนขาดพ่อแม่ดูแล อยู่เพียงลำพังกับพี่น้อง ต้องเจอสภาพที่พ่อแม่เด็กเองต้องอยู่ในเรือนจำ จนขาดการดูแลจากพ่อแม่ หรืออาศัยอยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ


บางครอบครัวที่ไม่มีข้าวกินอย่างเพียงพอ กินไม่อิ่มท้องอย่างเต็มที่ และสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเหล่านี้ ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องการสารอาหารที่ดีที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่สมวัย

มูลนิธิสันติสุขจึงจัดตั้งโครงการ "ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้" เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเขา และลดภาระการซื้อข้าวสารไปอีกทาง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้แต่ละครอบครัวในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป โดยตั้งเป้าหมาย 75 ครอบครัวเขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ทางมูลนิธิช่วยเหลืออยู่