product-carousel-0

นมผง เพื่อลูกน้อยวัยเจริญเติบโต

฿500

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 496 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
Description

นับเป็นเวลา 2-3 ปีกว่าแล้ว ที่เราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ในประเทศไทยและทั่วโลกต่างกำลังต่อสู้กับไวรัสอยู่นั้น สำหรับทารกตัวน้อยของเราแล้ว นมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของเขา ไม่ใช่ว่าแม่ทุกคนจะได้รับโอกาสแบบเดียวกัน ยังมีแม่จำนวนมากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากครอบครัว ระบบสุขภาพ ที่ทำงาน เศรษฐกิจ บางครอบครัวทั้งแม่และลูกน้อยติดเชื้อโควิด-19 ลูกน้อยกินนมแม่ไม่ได้ บางคนตกงาน เนื่องจาก โรงงาน ห้างร้านและร้านอาหารต่าง ๆ ต้องปิดตัวลงเพราะแบกภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่ไหว ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้าง ต้องถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก ทำให้ครอบครัวคุณแม่ลูกอ่อน จำนวนมากได้รับผลกระทบจนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้อนมให้ลูกดื่มกิน จนเกิดภาวะตึงเครียด และกลายเป็นโรคซึมเศร้า


วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนนม เพราะมีฐานะยากจน ตกงาน และได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด รวมไปถึงปัญหาการหย่าร้างที่ทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องประสบปัญหาในด้านเศรษฐกิจที่ไม่สามารถดูแลบุตรหลานในเรื่องของนมได้


2.แนะนำอาหารที่มีประโยชน์ และกระตุ้นการรับรู้ของความสำคัญ รวมไปถึงประโยชน์ของการดื่มนม เพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน