product-carousel-0

ช่วยซื้อแผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) ให้ผู้ป่วยติดเตียง

฿400
Quantity
/ 487 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
814 Friends 177 items sold

Secure payment

Description

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้สูงอายุก็มีความเสื่อมถอยด้านสุขภาพ และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สูงขึ้น และนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วยังมีผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ


เนื่องด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือในด้านสุขอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดต่างๆ


ปัญหา

1.ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ

2.ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ ไม่เป็นที่เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ

3.แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้

4.ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว

หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้


วิธีการแก้ไขปัญหา

1.ช่วยเหลือและสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย

2.การช่วยในด้านสุขอนามัยให้กับผู้ป่วยจะช่วยลดภาวะความตึงเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้

3.เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

4.ให้ผู้ดูแลมีโอกาส มีเวลาทำสิ่งอื่น ๆ ได้

5.เนื่องด้วยฐานะที่ยากจนและความลำบากที่ครอบครัวผู้ป่วยต้องมีรายได้เพื่อมาดูแลครอบครัว ซึ่งการช่วยในด้านสุขอนามัยจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น