product-carousel-0

โครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”

฿100

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 87 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
Description

โครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”


เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด จึงอาจทำให้เด็กๆหลายครอบครัวประสบกับความขัดสน ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และความจำกัดในเรื่องรายได้ของครอบครัว ภาระหนัก หนี้สิน ของครอบครัว ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในแต่ละวัน......


มูลนิธิสันติสุข จัดตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิฯ ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่มาของโครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”เพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ได้ฝึกฝน สร้างชิ้นงาน ประคองชีวิตและครอบครัวของพวกเขา ให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์นี้ไปได้ ซึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนคลองเตย ชุมชนสมุทรปราการ ชุมชนสมุทรสาคร ชุมชนสมุทรสงคราม ชุมชนวัชรพล และชุมชนเคหะฉลองกรุง

มูลนิธิสันติสุข จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบการช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และครอบครัวที่ยากไร้เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจให้กับเขา ก็สามารถทำเป็นอาชีพ และมีรายได้จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน และประคองชีวิตคนภายในครอบครัวได้ต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กทุนมีโอกาส สร้างอาชีพมีงานทำ มีรายได้จากความสามารถของตนเอง

2.เพื่อลดช่องว่างในสังคมผู้มีรายได้น้อยในชุมชนคลองเตย ชุมชนสมุทรปราการ ชุมชนสมุทรสาคร ชุมชนสมุทรสงคราม ชุมชนวัชรพล และชุมชนเคหะฉลองกรุง ลดปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากความขัดสน

3.มูลนิธิสันติสุข ขยายความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปสู่การช่วยเหลือด้วยการให้โอกาส สร้างอาชีพ แก่ผู้ปกครองและครอบครัวของพวกเขา โดยทุนทรัพย์ที่ท่านร่วมบริจาคมาให้นั้น มูลนิธิสันติสุขจะสมทบโครงการช่วยค่าใช้จ่าย internet ของเด็กในชุมชนให้เข้าถึงการเรียนออนไลน์ แม้จะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบาก การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งและผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างแน่นอน