เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง
฿150
Quantity/ 100 items available
1

An Image

DeafThai

6.7K Friends

Go to shop


Description

หนังสือคำบรรยายแทนเสียง (Captions) ฉบับย่อ รวบรวมทุกคำถามยอดฮิตและคำตอบเกี่ยวกับ captions


หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงที่เพิ่มเติมจากเอกสารหลัก เป็นการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Captions) ข้อขัดข้อง คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการถอดเสียงคำบรรยาย และข้อมูลต่าง ๆ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม


จัดทำโดยดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์