1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

FA4 ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น สำหรับ Flow Account โฟลว์แอคเค้าท์

฿406.60

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
3% OFF
No min. spend
5 Sep 2022 - 31 Dec 2023
Variations
2000 ชุด, 3000 ชุด, 100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1000 ชุด
RayongCOM
RayongCOM
Description
FA4 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น รองรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์โฟลแอคเค้าท์ หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้ เป็นกระดาษต่อเนื่องเคมีเปล่าพิมพ์ต้นฉบับและสำเนา ช่วยลดเวลาในการทำงานไม่ต้องพิมพ์เอกสารหลายรอบ ขนาด 9x11 นิ้ว ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น 1 ชุด ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีขาว ชั้นที่ 2 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีฟ้า ชั้นที่ 3 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีชมพู ชั้นที่ 4 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีเหลือง