1/4
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3

TC กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

฿385.20

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
3% OFF
No min. spend
5 Sep 2022 - 3 Oct 2023
Variations
1500 ชุด, 100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 500 ชุด, 1000 ชุด, 2000 ชุด
RayongCOM
RayongCOM
Description
ขนาด 9x11 นิ้ว ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีฟ้า) ชั้นที่ 2 สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีเขียว) ชั้นที่ 3 สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีม่วง)