1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

TV ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

฿406.60

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
3% OFF
No min. spend
5 Sep 2022 - 31 Dec 2023
Variations
100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1000 ชุด, 1500 ชุด, 2000 ชุด
RayongCOM
RayongCOM
Description

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย


  • ชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมี สีฟ้า
  • ชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า สำเนาใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเขียวอ่อน
  • ชั้นที่ 3 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว
  • ชั้นที่ 4 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเหลือง