1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

TR ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 5 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน

฿428

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
3% OFF
No min. spend
5 Sep 2022 - 31 Dec 2023
Variations
4000 ชุด, 5000 ชุด, 100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 500 ชุด, 800 ชุด, 1000 ชุด, 1500 ชุด, 2000 ชุด, 3000 ชุด, 400 ชุด
RayongCOM
RayongCOM
Description

TR ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี สำเนาคมชัด ปรุฉีกง่าย กระดาษต่อเนื่องแต่ละชั้นประกอบด้วย กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า