1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

IV กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

฿588.50

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
3% OFF
No min. spend
5 Sep 2022 - 31 Dec 2023
Variations
4000 ชุด, 300 ชุด, 1500 ชุด, 400 ชุด, 250 ชุด, 500 ชุด, 1000 ชุด, 2000 ชุด, 100 ชุด, 200 ชุด, 3000 ชุด
RayongCOM
RayongCOM
Description

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ สำเนาใบกำกับภาษี-ใบส่งสินค้า กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ผลิตจากกระดาษโอจิ กระดาษเนื้อดีพิมพ์ติดง่าย ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียยบสรรพากร **ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม LQ-300 หรือ LQ-310 ตามสเปคเครื่องจะพิมพ์ได้ 4 ชั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะเป็นตามภาพตัวอย่าง