default
ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น ผ้าป่านสวิส​ สีพระราชทาน
฿3,000
Variations
1.80 x 2.90 เมตร, 1.90 x 3.00 เมตร, 2.00 x 3.20 เมตร, 2.10 x 3.20 เมตร, 2.20 x 3.30 เมตร
default
RATANAPAT
Description

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น ผ้าป่านสวิส สีพระราชทาน

เนื้อผ้าป่านสวิส

ประกอบด้วย

  1. จีวร ผ้าป่านสวิส
  2. สังฆาฎิ ผ้าป่านสวิส
  3. อังสะ ผ้าป่านสวิส
  4. สบง ผ้าป่านสวิส
  5. ผ้ากราบ
  6. รัดเอว
  7. รัดอก