default
princsuvarnabhumi
Friends 97,669
 • default
  ตรวจสุขภาพ
 • default
  รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู โควิด-19
 • default
  วัคซีน
 • default
  โรคหัวใจ
 • default
  โรคทางเดินอาหารและตับ
 • default
  ลดอาการปวด
 • default
  แม่และเด็ก
 • default
  โรคมะเร็ง
 • default
  กระดูกและข้อ
 • default
  โรคไต
118 Products
 • default
  โปรแกรมตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan 128 slice)
  ฿14,900 ฿24,300
 • default
  โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจแพ็กคู่ (EST+Echo)
  ฿3,500 ฿7,000
 • default
  โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
  ฿1,900 ฿3,500
 • default
  โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
  ฿1,900 ฿3,500
 • default
  แพ็กเกจตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศ (สำหรับเพศหญิง)
  ฿4,550 ฿5,632
 • default
  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานปรุงอาหาร พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน
  ฿2,450 ฿3,128
 • default
  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานทำงานที่สูง
  ฿1,950 ฿2,428
 • default
  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่อับอากาศ
  ฿1,850 ฿2,678
 • default
  โปรแกรมตรวจอาการปวดหัวเรื้อรัง โปรแกรม 2
  ฿18,000 ฿35,600
 • default
  โปรแกรมตรวจอาการปวดหัวเรื้อรัง โปรแกรม 1
  ฿13,500 ฿19,700