เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

default

4 products
  PICO 17 Microcentrifuge 230V 50HZ with ROTOR 24X1.5/2 ml

  PICO 17 Microcentrifuge 230V 50HZ with ROTOR 24X1.5/2 ml

  ฿58,500

  ฿65,000

  Fresco™ 17 Refrigerated Microcentrifuge with Rotor 24 x 1.5/2 ml

  Fresco™ 17 Refrigerated Microcentrifuge with Rotor 24 x 1.5/2 ml

  ฿157,500

  ฿175,000

  Megafuge™ 8 Small Benchtop Centrifuge with TX-150 rotor Cell Culture Pack

  Megafuge™ 8 Small Benchtop Centrifuge with TX-150 rotor Cell Culture Pack

  ฿216,000

  ฿240,000

  Megafuge™ 8R Small Refrigerated Benchtop Centrifuge

  Megafuge™ 8R Small Refrigerated Benchtop Centrifuge

  ฿261,000

  ฿290,000


Collections you may love

ชุดสกัดสารพันธุกรรม

5 products

default
default
default
default
default

ตู้เย็นตู้แช่ในแล็ป

5 products

default
default
default
default
default