ชุดสกัดสารพันธุกรรม

default

5 products
  FavorPrep™ GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)

  FavorPrep™ GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)

  ฿2,000

  ฿2,200

  FavorPrep™ Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FavorPrep™ Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  ฿2,520

  ฿2,800

  FavorPrep™ Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100 prep)

  FavorPrep™ Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100 prep)

  ฿4,050

  ฿4,500

  FavorPrep™ Viral DNA/RNA kit (100prep)

  FavorPrep™ Viral DNA/RNA kit (100prep)

  ฿7,200

  ฿8,000

  FavorPrep™ Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100 prep)

  FavorPrep™ Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100 prep)

  ฿7,200

  ฿8,000


Collections you may love

น้ำยาพีซีอาร์และพลาสติกห้องแล็ป

5 products

default
default
default
default
default

ตู้ปลอดเชื้อและตู้บ่มเลี้ยงเซลส์

7 products

default
default
default
default
default