1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

หนังสือ Simplicity in Coffee Roasting FREE ค่าจัดส่ง

฿1,800
Quantity
/ 118 items available
1
PredaBook&things
PredaBook&things
3.3K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

Simplicity in Coffee Roasting : ซับซ้อนที่เรียบง่าย หนังสือที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์และการค้นคว้าของพี่กี้ อาคม สุวัณณกีฏะ โดยเรียบเรียงให้นักคั่วได้เข้าใจตั้งแต่กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการคั่ว เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของกาแฟคั่วกับคุณภาพของวัตถุดิบ แล้วยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างในกระบวนการแปรรูปที่ส่งผลโดยตรงถึงความสูญเสียคุณภาพเหล่านั้น


สไตล์การเขียนที่ร้อยเรียงทฤษฎีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับประสบการณ์หน้าเครื่องจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนจนเกิดความเข้าใจในที่มาและที่ไปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคั่วกาแฟทั้งหมด


เมื่อสามารถเรียบเรียงความรู้และความคิดได้ เรื่องซับซ้อนก็กลับกลายเป็นเรียบง่าย

คุณจะมองเห็นหรือสร้างสรรค์เทคนิคบางอย่างในการคั่วได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคั่วเพื่อเอสเปรสโซ หรือคั่วกาแฟ specialty


ยิ่งไปกว่านั้น ในบทท้าย พี่กี้ยังพาคุณเห็นโอกาสเข้าถึงในชั้นที่ลึกไปกว่าการคั่วกาแฟ คือ การเข้าใจตนเองที่ควรเกิดขึ้นผ่านการทำงานคั่ว

เพื่อให้คุณเข้าถึงความเป็น “นักคั่วที่แท้”


เต็มอิ่มกับ 39 บท 554 หน้า กระดาษอาร์ต 85แกรม ปกแข็งเย็บกี่ ห่อด้วยปกหุ้มเสริมชั้นนอกสวยงามน่าเก็บรักษา