แพ็กเกจ Premier Gold สำหรับผู้หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป
฿40,600฿53,386
Quantity/ 99 items available
1

An Image

โรงพยาบาลพิษณุเวช

57.1K Friends113 items sold

Go to shop


Description

แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต Premier Gold สำหรับผู้หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

รายการตรวจ

ㆍตรวจหมู่เลือด

ㆍตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

ㆍตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ㆍตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

ㆍตรวจระดับไขมันในเลือด

ㆍตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด

ㆍตรวจการทำงานของตับ

ㆍตรวจการทำงานของไต

ㆍตรวจกรดยูริคในเลือด

ㆍตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ

ㆍตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

ㆍตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี

ㆍตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

ㆍตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย

ㆍตรวจการอักเสบในร่างกาย

ㆍตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง

ㆍตรวจปริมาณวิตามิน เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

ㆍตรวจวิตามินดีในเลือด

ㆍตรวจแคลเซียมในเลือด

ㆍตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

ㆍตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

ㆍตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชี

ㆍตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

ㆍตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ

ㆍตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี

ㆍตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

ㆍตรวจอัลตร้ำซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

ㆍตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลเมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์

ㆍตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Hip+Spine+LVA)

ㆍตรวจเอกซเรย์ฟันดิจิตอล

ㆍตรวจสุขภาพฟัน

ㆍตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ㆍตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

ㆍตรวจระดับพังผืด ภาะตับแข็ง และวัดระดับไขมันพอกเกาะตับ

ㆍตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

ㆍตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะห์อนความถี่สูง

ㆍตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ㆍตรวจวัดความดันตา

ㆍตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ㆍตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน

ㆍตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ㆍตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท

ㆍแพทย์ตรวจวินิจฉัยสาขาเฉพาะ

ㆍวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ㆍสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

ㆍบัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ

ㆍบัตรรักษ์ชีวิต Gold Card

ㆍบัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน หรือ วนธารา

ㆍค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์หมายเหตุ :

*อัตรานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้วยกเว้นกรณีปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม หรือผลตรวจผิดปกติ

*กรณีต้องการตรวจเพิ่มจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อเพิ่มเติม ได้ในราคาพิเศษดังนี้

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอซพีวี (Thin Prep Plus HPV) - ปกติราคา 3,400.- / พิเศษ 2,890.-
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) - ปกติราคา 2,050.- / พิเศษ 1,700.-
 • ตรวจเชื้อไวรัสเอขพีวี (HPV) - ปกติราคา 1,500.- / พิเศษ 1,275.-
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) - ปกติราคา 785.- / พิเศษ 667.-
 • ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti - HAV) - ปกติราคา 600.- / พิเศษ 510.-
 • ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBV PP) - ปกติราคา 975.- / พิเศษ 829.-
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) - ปกติราคา 460.- / พิเศษ 391.-
 • ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) - ปกติราคา 540.- / พิเศษ 459.-
 • วิตามินดีในเลือด Vitamin D - ปกติราคา 1,950.- / พิเศษ 1,000.-
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) - ปกติราคา 160.- / พิเศษ 136.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งตับ (AFP) - ปกติราคา 430.- / พิเศษ 366.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งลำไส้ (CEA) - ปกติราคา 466.- / พิเศษ 396.-
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - ปกติราคา 750.- / พิเศษ 638.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งรังไข่ (CA125) - ปกติราคา 960.- / พิเศษ 816.-
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) - ปกติราคา 920.- / พิเศษ 782.-
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) - ปกติราคา 1,060.- / พิเศษ 901.-
 • ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing) - ปกติราคา 495.- / พิเศษ 421.-
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG - ปกติราคา 400.- / พิเศษ 300.-
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 2,300.-
 • ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/s Lower Abdomen) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 2,300.-
 • ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/s Whole Abdomen) - ปกติราคา 3,500.- / พิเศษ 2,700.-
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram + Ultrasound) - ปกติราคา 3,500.- / พิเศษ 2,700.-
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT) - ปกติราคา 5,200.- / พิเศษ 3,500.-
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) - ปกติราคา 3,200.- / พิเศษ 2,800.-
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiolography) - ปกติราคา 3,200.- / พิเศษ 2,800.-
 • ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (AB) - ปกติราคา 700.- / พิเศษ 600.-
 • ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ และพังผืดในเนื้อตับ (Fibro Scan) - ปกติราคา 2,900- / พิเศษ 2,500.-
 • ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions ; Inbody) - ปกติราคา 800.- / พิเศษ 650.-
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 จุด (Hip + Spine) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 1,500.-
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 จุด (Hip + Spine + LVA) - ปกติราคา 2,990.- / พิเศษ 2,100.-

In this collection

แพ็กเกจ Premier Gold สำหรับผู้ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจ Premier Gold สำหรับผู้ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป

฿35,850

฿47,386