แพ็กเกจ Classic สำหรับผู้ชาย อายุ 35-45 ปี
฿4,590฿6,086
Quantity/ 99 items available
1

An Image

โรงพยาบาลพิษณุเวช

57.1K Friends113 items sold

Go to shop


Description

แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต Classic สำหรับผู้ชาย อายุ 35-45 ปี

รายการตรวจ

ㆍตรวจหมู่เลือด

ㆍตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

ㆍตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ㆍตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

ㆍตรวจระดับไขมันในเลือด

ㆍตรวจการทำงานของตับ

ㆍตรวจการทำงานของไต

ㆍตรวจกรดยูริคในเลือด

ㆍตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ

ㆍตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

ㆍตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ

ㆍตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

ㆍตรวจวัดความดันตา

ㆍตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

ㆍตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ㆍตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ㆍสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

ㆍบัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ

ㆍบัตรรักษ์ชีวิต Classic Card

ㆍค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์หมายเหตุ :

อัตรานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้วยกเว้นกรณีปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม หรือผลตรวจผิดปกติ

*กรณีต้องการตรวจเพิ่มจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อเพิ่มเติม ได้ในราคาพิเศษดังนี้

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอซพีวี (Thin Prep Plus HPV) - ปกติราคา 3,400.- / พิเศษ 2,890.-
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) - ปกติราคา 2,050.- / พิเศษ 1,700.-
 • ตรวจเชื้อไวรัสเอขพีวี (HPV) - ปกติราคา 1,500.- / พิเศษ 1,275.-
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) - ปกติราคา 785.- / พิเศษ 667.-
 • ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti - HAV) - ปกติราคา 600.- / พิเศษ 510.-
 • ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBV PP) - ปกติราคา 975.- / พิเศษ 829.-
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) - ปกติราคา 460.- / พิเศษ 391.-
 • ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) - ปกติราคา 540.- / พิเศษ 459.-
 • วิตามินดีในเลือด Vitamin D - ปกติราคา 1,950.- / พิเศษ 1,000.-
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) - ปกติราคา 160.- / พิเศษ 136.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งตับ (AFP) - ปกติราคา 430.- / พิเศษ 366.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งลำไส้ (CEA) - ปกติราคา 466.- / พิเศษ 396.-
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - ปกติราคา 750.- / พิเศษ 638.-
 • ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งรังไข่ (CA125) - ปกติราคา 960.- / พิเศษ 816.-
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) - ปกติราคา 920.- / พิเศษ 782.-
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) - ปกติราคา 1,060.- / พิเศษ 901.-
 • ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing) - ปกติราคา 495.- / พิเศษ 421.-
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG - ปกติราคา 400.- / พิเศษ 300.-
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 2,300.-
 • ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/s Lower Abdomen) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 2,300.-
 • ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/s Whole Abdomen) - ปกติราคา 3,500.- / พิเศษ 2,700.-
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram + Ultrasound) - ปกติราคา 3,500.- / พิเศษ 2,700.-
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT) - ปกติราคา 5,200.- / พิเศษ 3,500.-
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) - ปกติราคา 3,200.- / พิเศษ 2,800.-
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiolography) - ปกติราคา 3,200.- / พิเศษ 2,800.-
 • ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (AB) - ปกติราคา 700.- / พิเศษ 600.-
 • ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ และพังผืดในเนื้อตับ (Fibro Scan) - ปกติราคา 2,900- / พิเศษ 2,500.-
 • ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions ; Inbody) - ปกติราคา 800.- / พิเศษ 650.-
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 จุด (Hip + Spine) - ปกติราคา 2,700.- / พิเศษ 1,500.-
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 จุด (Hip + Spine + LVA) - ปกติราคา 2,990.- / พิเศษ 2,100.-

In this collection

แพ็กเกจ Classic สำหรับผู้หญิง อายุ 35-45 ปี

แพ็กเกจ Classic สำหรับผู้หญิง อายุ 35-45 ปี

฿5,950

฿7,706

แพ็กเกจ Classic Plus สำหรับผู้ชาย อายุ 35-45 ปี

แพ็กเกจ Classic Plus สำหรับผู้ชาย อายุ 35-45 ปี

฿8,590

฿13,256

แพ็กเกจ Classic Plus สำหรับผู้หญิง อายุ 35-45 ปี

แพ็กเกจ Classic Plus สำหรับผู้หญิง อายุ 35-45 ปี

฿9,990

฿15,676