ร้านแนะนำ
วารสารเมืองโบราณ ฉบับ ๕๐.๑ บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่
฿195
Quantity/ 66 items available
1

An Image

Sarakadee Magazine

20.6K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

𝐏𝐫𝐞-𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 วารสารเมืองโบราณ ๕๐.๑ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗)


"บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่"


อู่ไทย-อุไทย-อุทัยธานี อดีตเมืองด่านชายแดนตะวันตกที่สมบูรณ์ด้วยทุ่งนา ป่าเขา แม้จะเป็นเมืองปิด แต่กลับรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจการค้าข้าวที่มีกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกการขับเคลื่อน สร้างเมือง สร้างตลาดริมน้ำสะแกกรังที่วันนี้ยังคงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนแวะเวียนไปเยือน....✧ พบกับเรื่องราวเมืองอุไทย ✧ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลอมรวมศรัทธาชาวตลาด เศรษฐกิจข้าว เศรษฐกิจอู่ไทย วิถีกะเหรี่ยงด้ายเหลืองบ้านไร่ ชาวน้ำ ชาวแพ สะแกกรังอุทัยธานีเป็นเมืองกึ่งบกกึ่งน้ำมาตั้งแต่แรกตั้ง ด้วยมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบนบกและอยู่ในเรือนแพน้อยใหญ่มาไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ปี โรงสีข้าวที่ตลาดสะแกกรังในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ อุทัยธานีมีโรงสีข้าวทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ๑๒ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทัยเก่าที่หนองฉาง ริมน้ำสะแกกรังและใกล้เคียงลงไปจนถึงบ้านท่าซุง ฮกแซตึ๊ง : หน้าที่ใหม่ของร้านยาเก่า ในอดีตเคยเป็นสถานที่กินเจช่วงเทศกาลเดือน ๙ ตามปฏิทินจันทรคติจีนและเป็นร้านขายยาจีน ปัจจุบันปิดตัวไปหลายสิบปีแล้ว กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารฮกแซตึ๊งพร้อมที่ดินแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

✧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✧ พิเศษ #แผนที่อุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๑๐ (Limited Edition)

ขนาด ๒๒.๙x๑๙.๖ นิ้ว พับสอดในเล่ม.

ราคาเล่มละ ๑๙๕ บาท ค่า​จัดส่ง​ ๓๐ บาท
In this collection

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.4 ตะนาวศรี ชุมทางการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.4 ตะนาวศรี ชุมทางการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา

฿120

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ ๔๙.๔ ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๖ เมืองสิงห์บนเส้นทางการค้าผ่านเขาตะนาวศรี

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ ๔๙.๔ ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๖ เมืองสิงห์บนเส้นทางการค้าผ่านเขาตะนาวศรี

฿150

วารสารเมืองโบราณ  ฉบับที่ 48.2  ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.2 ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.3 คูประทาย  ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.3 คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1   ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1 ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.3 นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.3 นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่  48.4 เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.4 เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

฿150