ร้านแนะนำ
วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.3 นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย
฿150
QuantityOnly 9 left!
1

An Image

Sarakadee Magazine

20.9K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

I วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ ๔๙.๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย I

.

เมืองโบราณนครไทยตั้งอยู่เขตที่ราบหุบเขาของ อ.นครไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจ.พิษณุโลก ผังเมืองเป็นรูปวงรีที่ยังปรากฏร่องรอยคูน้ำและกำแพงดิน ๓ ชั้น ล้อมรอบตัวเมืองให้เห็นอยู่บ้าง โดยมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เมืองนครไทยเป็นเมืองอกแตกครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำ นครไทยเป็นเมืองที่ตั้งบนจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ดึงดูดผู้คนมาหาอยู่หากินในเขตเขาสูงโดยรอบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กระทั่งเข้าสู่รอยต่อประวัติศาสตร์ก็ปรากฏโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีเรื่อยมาถึงปัจจุบัน

พบกับเรื่องราวมากมายของเมืองนครไทยได้ภายในเล่ม อาทิ

.

-         นครไทย : เมืองโบราณแห่งลุ่มน้ำน่าน

-         นครไทย-บางยาง กับปริศนาที่ยังคลุมเครือ

-         พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณในร่องเขานครชุม

-         พิธีกรรมเลี้ยงปู่ของชุมชนดั้งเดิมในตำบลนครไทย พิษณุโลก

-         “พิธีเลี้ยงหอ” รอย(วัฒนธรรม) ลาวที่นครไทย

-         ปักธงชัย ปักธงใจ สืบรากสานประเพณีชาวนครไทย

-         ผู้คนและการตั้งถิ่นฐานในนครชุม-นาบัว

-         ครูและบุคลากรผู้ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนครไทย

-         ฯลฯ