product-carousel-0

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

฿150
Quantity
/ 36 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
20K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

แพร่และน่านเป็นเสมือนเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและธรรมชาติ ดั่งเมืองน่านที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว น่านกำลังก้าวสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมืองตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้วิถีน่านและการพัฒนาเมือง ผ่านบทความ....

  • พิธีกินดอกแดงของชาวปรัยบ้านป่ากำ
  • ๓ มุม ๓ ฉาก เมืองน่าน
  • ผ่อเหมี้ยงล้านนา อู้จาเรื่องเหมี้ยงน่าน
  • บ้านป่ากลาง ปัจจุบันในอดีตพื้นที่สีแดง

และอีกหลายเรื่องราวในเล่ม