1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

Print - illustrated frame

฿5,000
Variations
B5 Grasshopper on horse print, B6 Madness of July print with, B7 Truth of dare print with bl, B8 Dream catcher print with bl, B10 Dandy lion print with blac
phannapastuniverse
phannapastuniverse
1K Friends 256 items sold

Secure payment

Description

🌈 กด "variations" เพื่อเลือกรูป

click "variations" to choose design


Limited prints with illustrated frame and artist's signature : 30 pieces / design

ภาพพิมพ์ จำนวนจำกัดพร้อมกรอบลายพิมพ์สุดพิเศษและลายเซ็นศิลปิน : 30 ใบพิมพ์ต่อภาพ

  • หมายเลขภาพจะเป็นการ Random ไม่สามารถเลือกได้นะคะ (ขึ้นอยู่กับดวงเลขที่สมพงษ์ของนักสะสมนะคะ 😉🔮

Print numbers are random and cannot be selected. (depending on the collector’s fortune)

  • เมื่อสั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

No refund policy

  • รูปมีจำนวนจำกัด โดยจะทยอยผลิตเป็นรอบๆ หากครบจำนวนแล้วจะไม่มีการผลิตเพิ่ม

Prints will gradually be produced in lots. If the number is reached, there will be no more production

  • ไม่สามารถสลับรูปและกรอบได้

Each print is matched with a fixed frame can’t swap with the other print designs

.............


SIZE

Image / ภาพพิมพ์ : 32 x 46 cm

Mounting / กระดาษเมาท์รูป : 46 x 60 cm ( mounting area 2.7 inch all around )

.............


ABOUT THE COLLECTION

1. Only for You

Year 2018

The original artworks from my first Solo exhibition, an exhibition portrayed from my personal diary written throughout my life. Through the line drawings of nature, flower fields and animals that convey the meaning of stories encountered in the context, time or events that are still imprinted in the memory forever.

Original artworks จาก Solo exhibition ครั้งแรกของ Phannapast นิทรรศการที่เปรียบเสมือนการถ่ายทอดไดอารี่ส่วนตัวที่ชั้นเคยเขียนไว้ตลอดชีวิต ผ่านภาพวาดลายเส้นของธรรมชาติ ทุ่งดอกไม้ และสรรพสัตว์ ที่แฝงความหมายถึงเรื่องราวที่ได้พบเจอ ในบริบท เวลา หรือเหตุการณ์ที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำตลอดมา


2. Madness of July Collection

Year 2019

July is the first month in the second half of the year, and most importantly, it’s my birth month. I had a lot of stories going on. The weather was often humid and stuffy, which made me feel uncomfortable, like suffocating. Normally, desserts usually heal me, however, I’ve come across to try bitter herbs, which wasn’t bad at all.

What about you? Have you ever tasted any bitter sweet flavours?

กรกฎาคมเป็นเดือนแรกในครึ่งปีหลัง และที่สำคัญเป็นเดือนเกิดของชั้นด้วย เดือนกรกฎาคมในปีนั้นชั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ผนวกกับอากาศช่วงเดือนนี้มักจะชื้น และอบอ้าว จนทำให้ชั้นรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในเหมือนจะหายใจไม่ออก

ปกติแล้วของหวานมักจะเยียวยาชั้นได้ แต่ตอนนั้นการได้ลองทานสมุนไพรรสขมก็ไม่เลวเหมือนกัน

...แล้วคุณเคยชิมรสชาติที่ขมจนหวานไหม?


3. Triptych of Happy Faces

Year 2019

What are the hidden meanings behind these faces? 

Find the answers through all these three characters

The Dandy (Lion) The face that represents self-acceptance, mind and body

The Norns (Tiger) The face that confronts dimension of time, past, present and future

 The Protector (Poodle) The face that stands for the power to protect inner confidence.  Accepting-Confronting-Protecting…thus represent fully delighted face.

ใบหน้าต่างๆซ่อนอะไรไว้? ค้นหาคำตอบผ่านตัวละครทั้ง 3 

The Dandy (สิงโต) ใบหน้าที่แสดงถึงการยอมรับตัวตน จิตใจ และร่างกาย

The Norns (เสือ) ใบหน้าแห่งการเผชิญหน้ากับมิติเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

The Protector (poodle) ใบหน้าแห่งพลังในการปกป้องความเชื่อมั่นภายในจิตใจ

การยอมรับ / เผชิญหน้า / ปกป้อง...จึงเป็นตัวแทนของการสร้างใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข


4. Venus in the Shell Collection

Year 2020-2021 

The Original Artwork from my 2nd solo exhibition that would like to invite you to try and discover the depths of human mind, through Venus. Although Venus is the goddess of love, she is not any different from us, as humans who have both good and bad sides. Even outsiders might see it as “an imperfection”, this could signify some kind of beauty that reflects in the value of human beings containing the charm of imperfection.

Original Artwork จาก solo exhibition ครั้งที่ 2 ที่อยากพาทุกคนลองดำดิ่งเข้าไปสู่จิตใจเบื้องลึกของคน ผ่านการเล่าเรื่องราวเทพีวีนัส ที่ถึงแม้วีนัสจะเป็นเทพแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมนุษย์เราที่มีทั้งด้านดี และด้านมืดหม่นปะปนกันอยู่ แม้คนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นความ ‘ไม่สมบูรณ์พร้อม’ แต่มันก็อาจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความงาม และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีสเน่ห์ในความไม่ perfect นี่เอง