Sorry, this shop is temporarily unavailable.
พฤศจิกายน 2565
฿85
Quantity/ 0 item available
1

An Image

อสท

6.2K Friends214 items sold

Go to shop


Description

อนุสาร อ.ส.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

[The Joys of Winter]

ทิวดอยแม่สลองกลางม่านหมอกยามเช้า มองจากไร่ชา ๑๐๑ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย .. รูปปก


สารคดีประจำฉบับ


● ชา-กาแฟ เชียงราย : ทิวเขาเขียวเมืองเชียงราย เสน่ห์ถิ่นไร่ชา แดนสวรรค์สวนกาแฟ

● ไหว้สาพระธาตุล้านนา : ไหว้สา "ชุธาตุ" พระเจดีย์ประจำปีเกิดรับลมหนาวที่เมืองเหนือ

● ป่าอุ้มผาง : อุ้มผาง มหัศจรรย์พรรณไม้และสายธาร

● แม่ระมาด-แม่ตื่น : ตก. ๓๐๕๔ ถนนไปสู่ภูเขา

● หลังคาเมืองแพร่ : เที่ยวปลายฝน สัมผัสชุมชนเมืองแพร่

.