product-carousel-0

แผ่นวัดอุณหภูมิ สำหรับการหมักดอง หมักเบียร์ คอมบูฉะ คอมบูชา

฿20 ฿40
Quantity
/ 23 items available
1
Nature Kombucha
Nature Kombucha
2.4K Friends 118 items sold

Secure payment

Description

🌡 แผ่นวัดอุณหภูมิ มีกาวในตัว 🌡


แผ่นวัดอุณหภูมิเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้หมักสามารถคอยสังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้รู้อุณหภูมิชาหวานของเราก่อนที่จะเทหัวเชื้อคอมบูชาใส่ลงไป เพื่อไม่ให้น้ำชาร้อนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อหัวเชื้อ


อุณหภูมิในสถานที่สำหรับการหมักและดอง มีผลต่อกระบวนการและรสชาติที่จะได้ โดยเฉพาะคอมบูชา ยิ่งอุณหูมิสูงทำให้รสชาติเข้ม และเปรี้ยวเร็ว ดังนั้นแผ่นวัดอุณหูมิจะช่วยบอกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีผลต่อการคงคุณภาพในการหมักคอมบูชาได้ดียิ่งขึ้น


แผ่นวัดแสดงอุณหภูมิระหว่าง 18°C-34°C


===วิธีใช้งาน===

1.ลอกกระดาษกาวข้างหลัง

2.ติดไว้ที่โหล หรือภาชนะในการหมัก

3.อ่านค่าอุณหภูมิ

>> สีเขียวคือ อุณหภูมิปัจจุบัน

>> สีน้ำเงินเข้มคือ อุณภูมิใกล้เคียง