1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

selected-badgeไฟท์ติ้ง - กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม (สูตรเผาไหม้เร็ว) - ขนาด 4 ลิตร

฿560
Variations
1 แกลอน 560, 5 แกลอน 550
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
32.1K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description
✅ สินค้าผลิตใหม่🆕 ของแท้แน่นอน 💯 ส่งตรงจากโรงงาน 🚚 🔅ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต (glufosinate) - แอมโมเนียม (ammonium) 🔅ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร 🔅คุณสมบัติ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชดังต่อไปนี้ - ปาร์มน้ำมัน - วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ามาเลเซีย หญ้าเห็บ หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู และ หญ้าตีนกา - วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่ สาบม่วง ไมยราบ ถั่วผี ผักคราดหัวแหวน ผักเสี้ยนขน หญ้าายาง และน้ำนมราชสีห์ - วัชพืชประเภทกก เช่น กกดอกเขียว และกกตุ้มหูอ้อย - วัชพืชใบประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าดอกชาวไร่ หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา - วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช ตำแยแมว ผักเบี้ยหิน ผักโขม และผักเสี้ยนผี - วัชพืชประเภทกก เช่่น แห้วหมู - วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าหาง นกยูงใหญ่ หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และหญ้าดอกขาวไร่ - วัชพืชประเภทใบกว้าง เชาน ผักเบี้ยหิน ผักโขม หนาม - วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู 🔅อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตรา 600 มิลลิลิตรผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 - 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน โดยพ่นลงบนต้นวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสต้นและใบ พืชปลูกในการพ่นระหว่างแถวพริก ให้ใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่น ป้องกันละอองสารสัมผัสต้นและใบพริก