product-carousel-0

selected-badge🔴ส่งฟรี🔴โฟโต้บอม อีมาเม็กตินเบนโซเอต ขนาด 500 ซีซี สารกำจัดแมลง หนอนกอ หนอนม้วนใบ

฿780
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿3,000
18 - 23 Apr 2024
Quantity
/ 95 items available
1
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
34.8K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

วิธีใช้ ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายจากหนอนห่อใบข้าวมากกว่า 15% ข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 10% ในข้าวระยะใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)