product-carousel-0

selected-badgeอามูเร่ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 250ml

฿480
Quantity
/ 477 items available
1
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
32.8K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

สินค้าผลิตใหม่ ของแท้แน่นอน ส่งตรงจากโรงงาน


ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล +โพรพิโคนาโซล

ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชโรคกาบใบแห้งของข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคใบจุดสีน้ำตาล ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา เหมาะสำหรับ ข้าวช่วงใกล้ออกรวง หรือออกรวงแล้ว พืชผลช่วงออกลูกออกผล อามูเร่ใบธงเขียวนาน เมื่อฉีดพ่นป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ เพิ่มโอกาสให้รวงข้าวน้ำเต็มรวงน้ำหนักไม่หาย


อัตราการใช้:

• ข้าว: โรคกาบใบแห้งของข้าว ใช้อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้งครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

• ข้าว: โรคใบจุดสีน้ำตาล ใช้อัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน