1/3
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2

selected-badge🔴ส่งฟรี🔴อะบาเม็กติน สูตรพิเศษ 💧น้ำสีฟ้า 💧อะบาเมกติน 1 ลิตร

฿280
Variations
1 ขวด, 1 ลัง (12 ขวด)
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
32.8K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

แมลง เอ็กซ์เมกติน สูตรพิเศษ น้ำสีฟ้า ขนาด 1 ลิตร อะบาเมกติน (abamectin) กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าว หนอนใยผัก สารกำจัดแมลง อะบาเมกติน ขนาด1000 มิลลิลิตร กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าว สารกำจัดแมลง เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าว หนอนใยผัก หนอนใบขาว หนอนปะกบใบส้มเป็นยาเย็น ฉีดผ่าดอกได้ ชื่อสามัญ: อะบาเมกติน (abamectin) 1.8 % W/V EC

ประโยชน์: ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบสัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ ออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นาน ถึง 7-14 วัน

อัตราการใช้: • เพลี้ยไฟ:อัตรา 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร• หนอนชอนใบ, หนอนปะกบใบส้ม: 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร• หนอนม้วนใบ, หนอนใยผัก: 40-60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร