ร้านแนะนำ
ฟิโพรนิล 5% ขนาด 1 ลิตร มด เพลี้ย หนอน ปลวก แมลง
฿260
Variations

An Image

นาดีดี.คอม

37.6K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

  • ชื่อสามัญ :ฟิโพรนิล 5% (fipronil) 5% W/V SC
  • ลักษณะสาร :ของเหลวสีขาวขุ่นข้นขนาดบรรจุ :12x1000 มิลลิลิตร / 4X5 ลิตร / 1x20 ลิตร
  • อัตราใช้ :20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • คุณสมบัติ :เป็นสารในกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทํางานของแกมมาอะมิโนบิวทิลิค แอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งแมลงปากดูดปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย มด ปลวก มีพิษต่อปลาและผึ้งสูงประโยชน์ :ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด, เป็นต้น