1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

selected-badgeฮอร์โมนพืชลงหัว ซอส ลงหัว ขนาด 1 ลิตร เร่งการลงหัว พืชตระกูลหัว ขยายขนาดหัว

฿280
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿3,000
18 - 23 Apr 2024
Variations
1 ขวด, 6ขวด (270), ยกลัง 12 ขวด (250)
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
34.8K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

ช่วยเร่งการลงหัว ในพืชลงหัว อาทิ มันสำปะหลัง มันเทศ เผือก ขิง ข่า หอม กระเทียม หัวใหญ่ ดก เนื้อแน่นน้ำหนักดี ผลผลิตสูง ขายได้ราคา ปิ๊กเปิ้ม มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมากกว่า 10 ชนิดในรูปคีเลต ช่วยปรับสมดุลให้พืชเจริญเติบโตทั้งทางรากและส่วนที่อยู่เหนือดินได้ดีอัตราการใช้ อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น หลังปลูกพืช 1-2 เดือน อย่างน้อย 2-3 ครั้งห่างกัน 15-20 วัน