1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

selected-badge🔴ส่งฟรี 🔴เฮกซะโคนาโซล ขนาด 1000 ซีซี. สาร:เฮกซะโคนาโซล #ราแป้ง ราสนิม ราสนิมขาว โรคเมลาโนส

฿350
DISCOUNT
฿50 OFF
Min. spend ฿1,000
22 Sep - 30 Oct 2023
DISCOUNT
฿30 OFF
Min. spend ฿800
22 Sep - 30 Oct 2023
DISCOUNT
฿15 OFF
Min. spend ฿500
22 Sep - 30 Oct 2023
DISCOUNT
฿10 OFF
Min. spend ฿300
22 Sep - 30 Oct 2023
Variations
1 ขวด, 2 ขวด (330), 6 ขวด (300), 12 ขวด (280)
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
25.6K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

สารป้องกัน​และ​กำ​จัด​โรคพืช

ชื่อสามัญ :เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole) 5% W/V SC

ลักษณะสาร :ของเหลวสีขาวขุ่นข้นขนาดบรรจุ :24x500 มิลลิลิตร /12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร

อัตราใช้ :นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 20-45 วันหลังหว่านหรือระยะข้าวแตกกอ อัตรา 100-120 มิลลิลิตร ต่อไร่

พืชผักและไม้ผลอัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (สตรอเบอร์รี่ อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร)


คุณสมบัติ :เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้เร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการ สังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์เชื้อรา ทรงประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา ในนาข้าวจะช่วยให้ใบเขียว กอตั้ง ต้นสมบูรณ์ ในพืชผักและไม้ผล เมื่อฉีดพ่นเป็นประจําจะช่วยให้ใบเขียวเป็นมัน ต้นสมบูรณ์ลดการระบาดของโรคและช่วยขัดผิวผลไม้ให้ผิวสวยตามความต้องการของตลาด


ประโยชน์ :นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคใบไหม้, โรคเมล็ดด่างและโรคดอกกระถิน

พีชผักและไม้ผล เช่น โรคใบจุดในคะน้า, กะหล่ำ, ผักกาด, แตงกวา, แตงโม, ทุเรียน, มะละกอ, มังคุด, ลําไย, โรคใบจุดตากบในพริกกุหลาบ, โรคใบจุดดํากุหลาบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราสนิม, โรคราสนิมขาว, โรคราแป้ง, โรคเมลาโนส, โรคสแคป