product-carousel-0

selected-badgeเทียนหลง (กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม) ขนาด 4 ลิตร ยาฆ่าหญ้า

฿600
Variations
1 แกลอน (600)
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
32.8K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description
ชื่อสามัญ :กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium)15%W/V SL กลุ่มสาร :Phosphinic acid คุณสมบัติ :เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชแบบใบแคบ และใบกว้างกำจัดวัชพืชได้ทั้งสัมผัสและแทรกซึม มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมทางราก สลายตัวง่าย ไม่ตกค้างในดิน วัชพืชที่กำจัดได้ : หญ้าพะดอเงียว หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และสาบเสือ มีความปลอดภัยสูงต่อพืชไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดินใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และหญ้าดอกขาวไร่ ใช้กำจัดหญ้าตีนนก หญ้าลูกเห็บ หญ้ารังนก หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบ หญ้าข้อ หญ้าขน หญ้าแพรก หญ้าคา ขี้ไก่ย่าน หญ้าเขมร ไมยราบเลื้อย ผักปราบ ผักยางสาบเสือวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู อัตราแนะนำและวิธีการใช้ : 2 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร