1/4
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3

selected-badgeไทอะมีทอกแซม (ไทอะมีทอกแซม 25% WG) ขนาด 1000 กรัม ( 1 ลัง/20Kg.)

฿220
Variations
1 Kg. (220), ยกลัง 20 Kg. (215)
นาดีดี.คอม
นาดีดี.คอม selected-badge
32.1K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description
ชื่อสามัญ :Thiamethoxam (ไทอะมีทอกแซม) เป็นสารกำจัดแมลงใช้ป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆใช้กำจัด แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย เป็นต้น ใช้อัตรา : 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นกระเจี๊ยบเขียว หลังงอก 10 วัน อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หรือใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ัทั่วทั้งต้นเมื่อพบการระบาดใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดสำหรับเพลี้ยแป้งในมะม่วงใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือยาวใช้อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นมะเขือยาว อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หลังย้ายกล้ามะเขือยาวแล้ว 5 วัน หรือใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ 10 นาที ก่อนปลูกแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเทศ ใช้อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นมะเขือเทศ อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หลังย้ายกล้ามะเขือเทศแล้ว 3 วัน