ปุ๋ยเกล็ด , น้ำ , แม่ปุ๋ย

default

42 products
  46-0-0 ทีจียู 1 Kg. #ปุ๋ยเกล็ด #ปุ๋ยเม็ดละลายน้ำ #ปุ๋ยเร่งใบ #ปุ๋ยเร่งต้น #ปุ๋ยยูเรีย

  Sold out

  46-0-0 ทีจียู 1 Kg. #ปุ๋ยเกล็ด #ปุ๋ยเม็ดละลายน้ำ #ปุ๋ยเร่งใบ #ปุ๋ยเร่งต้น #ปุ๋ยยูเรีย

  ฿85

  0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต) 1 Kg. #ปุ๋ยหวาน #เร่งหวาน #เร่งสี#ปุ๋ยเกล็ด #ปุ๋ยเร่งหวาน #ปุ๋ยเร่งสี

  0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต) 1 Kg. #ปุ๋ยหวาน #เร่งหวาน #เร่งสี#ปุ๋ยเกล็ด #ปุ๋ยเร่งหวาน #ปุ๋ยเร่งสี

  ฿78

  0-0-60 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาด 1000g. (1ลัง/25Kg.)#ระเบิดหัว#เร่งแป้ง#เพิ่มน้ำหนัก

  0-0-60 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาด 1000g. (1ลัง/25Kg.)#ระเบิดหัว#เร่งแป้ง#เพิ่มน้ำหนัก

  ฿68

  13-0-30+แคลเซี่ยม ขนาด 25 Kg. ปุ๋ยเม็ดชาลีเฟรท

  13-0-30+แคลเซี่ยม ขนาด 25 Kg. ปุ๋ยเม็ดชาลีเฟรท

  ฿1,420

  0-0-61 ปุ๋ยเกล็ด Nova Ferti-K โพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาด 25 Kg.

  0-0-61 ปุ๋ยเกล็ด Nova Ferti-K โพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาด 25 Kg.

  ฿1,380

  0-40-54 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท เตตระโพรแทสเซียมฟอสเฟต ไพโรฟอสเฟต ขนาด 1000 g. (1 ลัง/25 Kg.)

  0-40-54 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท เตตระโพรแทสเซียมฟอสเฟต ไพโรฟอสเฟต ขนาด 1000 g. (1 ลัง/25 Kg.)

  ฿220

  โปร 0-52-34 ปุ๋ยเกล็ด โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ขนาด 1000 g. (1 ลัง/25 Kg.)

  โปร 0-52-34 ปุ๋ยเกล็ด โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ขนาด 1000 g. (1 ลัง/25 Kg.)

  ฿150

  แม่ปุ๋ย 0-52-34 KH2PO4 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต MKP จากอิสราเอล กดยอด เตรียมดอก สะสมอาหาร ขนาด 25กก.

  แม่ปุ๋ย 0-52-34 KH2PO4 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต MKP จากอิสราเอล กดยอด เตรียมดอก สะสมอาหาร ขนาด 25กก.

  ฿2,580

  13-0-46 ปุ๋ยเกล็ด 1 Kg. ชาลีเฟรท ปุ๋ยเปิดตาดอก ปุ๋ยลมเบ่ง ปุ๋ยไนเตรท ปุ๋ยเร่งแป้ง ปุ๋ยนม

  13-0-46 ปุ๋ยเกล็ด 1 Kg. ชาลีเฟรท ปุ๋ยเปิดตาดอก ปุ๋ยลมเบ่ง ปุ๋ยไนเตรท ปุ๋ยเร่งแป้ง ปุ๋ยนม

  ฿80

  ปุ๋ย15-0-0 แคลเซี่ยมไนเตรท ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท บรรจุ 1 กิโลกรัม

  ปุ๋ย15-0-0 แคลเซี่ยมไนเตรท ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท บรรจุ 1 กิโลกรัม

  ฿70

  ชาลีเฟรท 20-20-20 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการแตกกิ่ง ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

  ชาลีเฟรท 20-20-20 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการแตกกิ่ง ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

  ฿140

  10-20-30+TE พร้อมธาตุอาหารรอง-เสริม ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท เร่งสี เพิ่มขนาด เพิ่มความหวาน 1 กิโลกรัม

  10-20-30+TE พร้อมธาตุอาหารรอง-เสริม ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท เร่งสี เพิ่มขนาด เพิ่มความหวาน 1 กิโลกรัม

  ฿140

  ชาลีเฟรท โปร 30-10-10 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo สูตรบำรุงต้นและใบ

  ชาลีเฟรท โปร 30-10-10 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo สูตรบำรุงต้นและใบ

  ฿139

  11-0-41 นิวไรส์ พร้อมธาตุอาหารรอง-เสริม ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท 1กก.

  11-0-41 นิวไรส์ พร้อมธาตุอาหารรอง-เสริม ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท 1กก.

  ฿140

  ชาลีเฟรท โปร 10-50-10 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo ขนาด 1 กก. สูตรบำรุงดอก

  ชาลีเฟรท โปร 10-50-10 +MgO+Fe+Zn+Mn+B+Cu+Mo ขนาด 1 กก. สูตรบำรุงดอก

  ฿150

  ปุ๋ยเกล็ด 11-44-11 ไอเพอเรน ชาลีเฟรท ขนาด 1 กิโลกรัม

  ปุ๋ยเกล็ด 11-44-11 ไอเพอเรน ชาลีเฟรท ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿195

  ปุ๋ยเกล็ด 20-13-20 ไอเพอเรน ชาลีเฟรท ขนาด 1 กิโลกรัม

  ปุ๋ยเกล็ด 20-13-20 ไอเพอเรน ชาลีเฟรท ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿180

  6-30-30 ชาลีเฟรท ปุ๋ยเกร็ดเร่งดอก-เร่งผล ขยายผล

  6-30-30 ชาลีเฟรท ปุ๋ยเกร็ดเร่งดอก-เร่งผล ขยายผล

  ฿150

  13-5-35 ชาลีเฟรท 1 kg. อาหารเสริมพืช ฮอร์โมนพืช เร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล

  13-5-35 ชาลีเฟรท 1 kg. อาหารเสริมพืช ฮอร์โมนพืช เร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล

  ฿150

  ชาลีเฟรท 16-16-16 ขนาด บรรจุ 1 กิโลกรัม สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน

  ชาลีเฟรท 16-16-16 ขนาด บรรจุ 1 กิโลกรัม สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน

  ฿120

  ⚫2 ขวด ส่งฟรี⚫ฟาโรห์ 20-4-4สูตรเร่งการเจริญเติบโต ขยายต้น แบ่งเซลล์ ขยายกอ แตกใบ

  ⚫2 ขวด ส่งฟรี⚫ฟาโรห์ 20-4-4สูตรเร่งการเจริญเติบโต ขยายต้น แบ่งเซลล์ ขยายกอ แตกใบ

  ฿380

  ⚫ส่งฟรี⚫ เฮร่า 0-25-30สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนการออกดอก

  ⚫ส่งฟรี⚫ เฮร่า 0-25-30สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนการออกดอก

  ฿400

  ⚫ส่งฟรี⚫ไอซิส 4-20-20สูตรเร่งคุณภาพของผลผลิต

  ⚫ส่งฟรี⚫ไอซิส 4-20-20สูตรเร่งคุณภาพของผลผลิต

  ฿400

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ย 15.2-0-0 ชาลีเฟรท แคลเซียมไนเตรท 15-0-0 ขนาด 25 กก. บำรุงต้น ใบ ราก แตกยอดอ่อน

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ย 15.2-0-0 ชาลีเฟรท แคลเซียมไนเตรท 15-0-0 ขนาด 25 กก. บำรุงต้น ใบ ราก แตกยอดอ่อน

  ฿990

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โปร 20-20-20 ขนาด 20 กิโลกรัม สูตรบำรุงต้นและใบ

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โปร 20-20-20 ขนาด 20 กิโลกรัม สูตรบำรุงต้นและใบ

  ฿2,100

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกร็ด 0-0-50 Solupotasse โพแทสเซียมซัลเฟต บรรจุ 25 กิโลกรัม

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกร็ด 0-0-50 Solupotasse โพแทสเซียมซัลเฟต บรรจุ 25 กิโลกรัม

  ฿1,580

  🔴ยกกระสอบ🔴แม่ปุ๋ย 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ขนาด 25 กิโลกรัม

  🔴ยกกระสอบ🔴แม่ปุ๋ย 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ขนาด 25 กิโลกรัม

  ฿2,300

  🔴ยกกระสอบ🔴0-40-54 ปุ๋ยเกล็ด กดยอด กระตุ้นดอก ขนาด 25 กิโลกรัม

  Sold out

  🔴ยกกระสอบ🔴0-40-54 ปุ๋ยเกล็ด กดยอด กระตุ้นดอก ขนาด 25 กิโลกรัม

  ฿2,450

  🔴ส่งฟรี🔴ชาลีเฟรท ยูเรีย โปร 46-0-0 ทีจียู Urea-Low Biuret (46-0-0) บรรจุ 1 กิโลกรัม

  🔴ส่งฟรี🔴ชาลีเฟรท ยูเรีย โปร 46-0-0 ทีจียู Urea-Low Biuret (46-0-0) บรรจุ 1 กิโลกรัม

  ฿180

  ฿200

  ปุ๋ยเกล็ด YVP ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 15-10-35 สูตรบำรุงดอกและผลผลิต บรรจุ 1 กิโลกรัม

  ปุ๋ยเกล็ด YVP ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 15-10-35 สูตรบำรุงดอกและผลผลิต บรรจุ 1 กิโลกรัม

  ฿90

  ⚫ส่งฟรี⚫0-0-60 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โพแทสเซียมคลอไรด์ บรรจุ 25Kg. (ตัวเดียวกับแบบ 1 Kg.)

  ⚫ส่งฟรี⚫0-0-60 ปุ๋ยเกล็ด ชาลีเฟรท โพแทสเซียมคลอไรด์ บรรจุ 25Kg. (ตัวเดียวกับแบบ 1 Kg.)

  ฿1,700

  🔴ยกกระสอบ🔴15-0-0 Haifa แคลเซียมไนเตรท บรรจุ 25 Kg.

  🔴ยกกระสอบ🔴15-0-0 Haifa แคลเซียมไนเตรท บรรจุ 25 Kg.

  ฿900

  🔴ยกกระสอบ🔴 13-0-46 Hifa โพแทสเซียมไนเตรท บรรจุ 25 Kg.

  🔴ยกกระสอบ🔴 13-0-46 Hifa โพแทสเซียมไนเตรท บรรจุ 25 Kg.

  ฿1,420

  ปุ๋ย 25-5-5 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ ปุ๋ยเขียว สูตรเสริมสร้างการเจริญเติบโต บรรจุ1 กิโลกรัม

  ปุ๋ย 25-5-5 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ ปุ๋ยเขียว สูตรเสริมสร้างการเจริญเติบโต บรรจุ1 กิโลกรัม

  ฿70

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกล็ดชาลีเฟรท ยูเรีย โปร Urea-Low Biuret (46-0-0) บรรจุ 20 กิโลกรัม

  🔴ยกกระสอบ🔴 ปุ๋ยเกล็ดชาลีเฟรท ยูเรีย โปร Urea-Low Biuret (46-0-0) บรรจุ 20 กิโลกรัม

  ฿1,680

  30-20-10 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ สูตรเสริมสร้างการเจริญเติบโต ขนาด 1 กิโลกรัม

  30-20-10 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ สูตรเสริมสร้างการเจริญเติบโต ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿140

  20-20-20 ปุ๋ยเกล็ด บำรุงต้นและใบ เร่งการแตกกิ่งก้าน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว ขนาด 1 กิโลกรัม

  20-20-20 ปุ๋ยเกล็ด บำรุงต้นและใบ เร่งการแตกกิ่งก้าน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿130

  10-52-17 ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยดอก แนนซี่ ขนาด 1 กิโลกรัม

  10-52-17 ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยดอก แนนซี่ ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿150

  10-20-30 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ สร้างดอก บำรุงผล เสริมความสมบูรณ์ ให้แก่ดอกและผล ขนาด 1 กิโลกรัม

  Sold out

  10-20-30 ปุ๋ยเกล็ด แนนซี่ สร้างดอก บำรุงผล เสริมความสมบูรณ์ ให้แก่ดอกและผล ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿110

  3-3-50 ปุ๋ยเกล็ด สูตรสร้างดอก บำรุงผล เสริมความสมบูรณ์ ให้แก่ดอก และผล ขนาด 1 กิโลกรัม

  3-3-50 ปุ๋ยเกล็ด สูตรสร้างดอก บำรุงผล เสริมความสมบูรณ์ ให้แก่ดอก และผล ขนาด 1 กิโลกรัม

  ฿100

  🪴ปุ๋ยเกร็ด🪴 แนนซี่ สูตร 30-10-10 สูตรบำรุงต้นและใบ บรรจุ1 กิโลกรัม ปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร

  Sold out

  🪴ปุ๋ยเกร็ด🪴 แนนซี่ สูตร 30-10-10 สูตรบำรุงต้นและใบ บรรจุ1 กิโลกรัม ปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร

  ฿85

  ปุ๋ยเกล็ด 21-21-21 ออคิเดนซ์ พรีเมี่ยม ช่วยเร่งการเจริญเติบโต บำรุงทุกส่วน 1 กิโลกรัม

  ปุ๋ยเกล็ด 21-21-21 ออคิเดนซ์ พรีเมี่ยม ช่วยเร่งการเจริญเติบโต บำรุงทุกส่วน 1 กิโลกรัม

  ฿90


Collections you may love

สินค้าจัดโปร

8 products

default
default
default
default
default

ยาฆ่าหญ้า

27 products

default
default
default
default
default