ยาเชื้อรา

default

41 products
  คาร์เบนดาซิม ฟาซีนเอฟ (carbendazim) 50% SC (ขนาด 1 ลิตร)

  Sold out

  คาร์เบนดาซิม ฟาซีนเอฟ (carbendazim) 50% SC (ขนาด 1 ลิตร)

  ฿230

  🔴ส่งฟรี 🔴เฮกซะโคนาโซล ขนาด 1000 ซีซี. สาร:เฮกซะโคนาโซล #ราแป้ง ราสนิม ราสนิมขาว โรคเมลาโนส

  🔴ส่งฟรี 🔴เฮกซะโคนาโซล ขนาด 1000 ซีซี. สาร:เฮกซะโคนาโซล #ราแป้ง ราสนิม ราสนิมขาว โรคเมลาโนส

  ฿350

  ฟูจิวัน (ไอโซโพรไทโอเลน) ขนาด 1000 ซีซี. (1ลัง/12ขวด)

  ฟูจิวัน (ไอโซโพรไทโอเลน) ขนาด 1000 ซีซี. (1ลัง/12ขวด)

  ฿430

  ไทแบค สาร ซิงค์ไทอะโซล ขนาด 500 ซีซี (1 ลัง/15 ขวด)

  ไทแบค สาร ซิงค์ไทอะโซล ขนาด 500 ซีซี (1 ลัง/15 ขวด)

  ฿395

  วาลิด วาลิดามัยซิน3% 1ลิตร สารกำจัดเชื้อรา

  Sold out

  วาลิด วาลิดามัยซิน3% 1ลิตร สารกำจัดเชื้อรา

  ฿98

  โปราเมท ขนาด 1000ซีซี ไดเมโทมอร์ฟ+โพรคลอราซ

  โปราเมท ขนาด 1000ซีซี ไดเมโทมอร์ฟ+โพรคลอราซ

  ฿1,170

  บลูมิ้นท์ กรดฟอสโฟนิก ขนาด 1000cc. (1 ลัง/ 12 ขวด)

  บลูมิ้นท์ กรดฟอสโฟนิก ขนาด 1000cc. (1 ลัง/ 12 ขวด)

  ฿320

  🔴ส่งฟรี 🔴ไซแอมคู-มิกซ์ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ + คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 1 กก. ไฟทอปธอราในทุเรียน

  🔴ส่งฟรี 🔴ไซแอมคู-มิกซ์ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ + คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 1 กก. ไฟทอปธอราในทุเรียน

  ฿550

  ส่งฟรี ยาเชื้อรา จีโมคาร์บ 500cc. #โรคไฟทอปธอร่า #ใบติด #รากเน่าโคนเน่า ตากบตาเสือ #ราน้ำค้าง

  ส่งฟรี ยาเชื้อรา จีโมคาร์บ 500cc. #โรคไฟทอปธอร่า #ใบติด #รากเน่าโคนเน่า ตากบตาเสือ #ราน้ำค้าง

  ฿680

  ⚫ส่งฟรี⚫ดูค่อน 1000cc. คอปเปอร์สูตรเย็น#โรคขอบใบแห้ง#โรคแคงเกอร์#โรคราน้ำค้าง#แบคทีเรีย#โรคเน่า

  ⚫ส่งฟรี⚫ดูค่อน 1000cc. คอปเปอร์สูตรเย็น#โรคขอบใบแห้ง#โรคแคงเกอร์#โรคราน้ำค้าง#แบคทีเรีย#โรคเน่า

  ฿550

  ฟราวไซด์ ฟลูอะซินาม ขนาด 100 ซีซี สารป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่มใหม่ ออกฤทธิ์กว้างขวาง

  ฟราวไซด์ ฟลูอะซินาม ขนาด 100 ซีซี สารป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่มใหม่ ออกฤทธิ์กว้างขวาง

  ฿390

  อะซอกซีสโตรบิน 25% ขนาด 250 ซีซี สารป้องกันกำจัดโรคพืช

  อะซอกซีสโตรบิน 25% ขนาด 250 ซีซี สารป้องกันกำจัดโรคพืช

  ฿250

  เมทาแลกซิล 25% สีชมพู 1กิโลกรัม ออกฤทธิ์ให้ผลทางด้านป้องกันและรักษาโรคพืช

  เมทาแลกซิล 25% สีชมพู 1กิโลกรัม ออกฤทธิ์ให้ผลทางด้านป้องกันและรักษาโรคพืช

  ฿280

  แมนโคเซบ 80% wp ขนาด 1 กิโลกรัม ป้องกันและกำจัดชื้อรากว่า 400 ชนิด

  แมนโคเซบ 80% wp ขนาด 1 กิโลกรัม ป้องกันและกำจัดชื้อรากว่า 400 ชนิด

  ฿150

  คาร์เบนดาซิม 50% SC (ขนาด 1 ลิตร) โรคใบไหม้,โรคกาบใบแห้ง

  Sold out

  คาร์เบนดาซิม 50% SC (ขนาด 1 ลิตร) โรคใบไหม้,โรคกาบใบแห้ง

  ฿230

  ⚫ส่งฟรี⚫ไอโซโพรไทโอเลน 1000cc. ป้องกันกำจัดเชื้อรา สูตรเย็น ฉีดได้ทุกระยะ โรคไหม้

  ⚫ส่งฟรี⚫ไอโซโพรไทโอเลน 1000cc. ป้องกันกำจัดเชื้อรา สูตรเย็น ฉีดได้ทุกระยะ โรคไหม้

  ฿380

  เฮกซะโคนาโซล (หน่มสาวชาวนา) ขนาด 1000cc. สารป้องกันกำจัดโรคพืช

  Sold out

  เฮกซะโคนาโซล (หน่มสาวชาวนา) ขนาด 1000cc. สารป้องกันกำจัดโรคพืช

  ฿150

  ไดเมโทมอร์ฟ 1 กิโลกรัม (สินค้าผลิตใหม่ ของแท้แน่นอน 💯) ไดเมโทมอร์ฟ 50 % WP

  ไดเมโทมอร์ฟ 1 กิโลกรัม (สินค้าผลิตใหม่ ของแท้แน่นอน 💯) ไดเมโทมอร์ฟ 50 % WP

  ฿750

  จีเท็น ไมโครบิวทานิล ขนาด 500 ซีซี ใช้ป้องกันโรคพืชได้ครอบคลุม

  จีเท็น ไมโครบิวทานิล ขนาด 500 ซีซี ใช้ป้องกันโรคพืชได้ครอบคลุม

  ฿440

  อามูเร่ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 250ml

  อามูเร่ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 250ml

  ฿490

  ออติวา 250ซีซี (อะซอกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล) ป้องกันเชื้อรากาบใบเน่าในข้าว

  ออติวา 250ซีซี (อะซอกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล) ป้องกันเชื้อรากาบใบเน่าในข้าว

  ฿480

  เมเลนโซล ทีบูโคนาโซล ขนาด 250 cc เม็ดด่าง ใบจุด ใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบติด

  เมเลนโซล ทีบูโคนาโซล ขนาด 250 cc เม็ดด่าง ใบจุด ใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบติด

  ฿249

  🔴12 ขวด ส่งฟรี🔴คลิกซี่ 500cc ไพราโคลสโตรบิน โรค ใบไหม้ แผลใหญ่ เมล็ดด่าง เน่าคอรวง รวงขาว

  Sold out

  🔴12 ขวด ส่งฟรี🔴คลิกซี่ 500cc ไพราโคลสโตรบิน โรค ใบไหม้ แผลใหญ่ เมล็ดด่าง เน่าคอรวง รวงขาว

  ฿515

  สกินเคม : เฮกซะโคนาโซล 1 L ใบไหม้ กาบใบแห้ง ราสนิม แอนแทรคโรส ใบจุด ราแป้ง เมล็ดด่าง

  สกินเคม : เฮกซะโคนาโซล 1 L ใบไหม้ กาบใบแห้ง ราสนิม แอนแทรคโรส ใบจุด ราแป้ง เมล็ดด่าง

  ฿195

  ไตรไซคลาโซล ขนาด100 กรัม Tricyclazole สารเดียวกับ บีม 75 ดับบลิวพี

  ไตรไซคลาโซล ขนาด100 กรัม Tricyclazole สารเดียวกับ บีม 75 ดับบลิวพี

  ฿90

  🔴ส่งฟรี🔴ดูค่อน + วาลิด (ออกซีนคอปเปอร์ + วาลิดามัยซิน) โรคใบติด ในทุเรียน โรคเชื้อรา ในนาข้าว

  Sold out

  🔴ส่งฟรี🔴ดูค่อน + วาลิด (ออกซีนคอปเปอร์ + วาลิดามัยซิน) โรคใบติด ในทุเรียน โรคเชื้อรา ในนาข้าว

  ฿780

  วาลิดามัยซิน ขนาด 1000 cc ยาฆ่าเชื้อรา ป้องกันโรคใบไหม้ของข้าว

  วาลิดามัยซิน ขนาด 1000 cc ยาฆ่าเชื้อรา ป้องกันโรคใบไหม้ของข้าว

  ฿90

  ไรโซเล็กซ์ 500 g. โทลโคลฟอส-เมทิล กำจัดโรคใบติดในทุเรียน ลำต้นเนา โคนเน่า รากเน่า

  ไรโซเล็กซ์ 500 g. โทลโคลฟอส-เมทิล กำจัดโรคใบติดในทุเรียน ลำต้นเนา โคนเน่า รากเน่า

  ฿680

  อามูเร่ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 500ml

  Sold out

  อามูเร่ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 500ml

  ฿900

  นาติโว 75 ดับบลิวจี (Nativo® 75 WG) ( ขนาด 250 กรัม ) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

  นาติโว 75 ดับบลิวจี (Nativo® 75 WG) ( ขนาด 250 กรัม ) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

  ฿850

  ไทแมน (100 กรัม) แก้โรคไหม้ เชื้อราในไม้ผล ในข้าว

  Sold out

  ไทแมน (100 กรัม) แก้โรคไหม้ เชื้อราในไม้ผล ในข้าว

  ฿100

  🔴ส่งฟรี🔴เดนนิส ขนาด 500 ซีซี ยากันเชื้อรานาข้าว รับรวง ข้าวท้อง

  🔴ส่งฟรี🔴เดนนิส ขนาด 500 ซีซี ยากันเชื้อรานาข้าว รับรวง ข้าวท้อง

  ฿380

  ออติวา 325เอสซี ขนาด 250,500, 1000cc. (ไดฟีโนโคนาโซล+อะซอกซีสโตรบิน)

  ออติวา 325เอสซี ขนาด 250,500, 1000cc. (ไดฟีโนโคนาโซล+อะซอกซีสโตรบิน)

  ฿490

  คาซูมินแอล 1 ลิตร (คาซูกาไมซิน) ป้องกันเชื้อราโรคไหม้และแบคทีเรีย

  คาซูมินแอล 1 ลิตร (คาซูกาไมซิน) ป้องกันเชื้อราโรคไหม้และแบคทีเรีย

  ฿420

  แมนโคเซบ 80%wpจีแมนเซบ ขนาด 1กิโลกรัม ป้องกันและกำจัดเชื้อรา

  Sold out

  แมนโคเซบ 80%wpจีแมนเซบ ขนาด 1กิโลกรัม ป้องกันและกำจัดเชื้อรา

  ฿190

  บีโอ-เคลียร์ ( ขนาด 100 ซีซี / 500 ซีซี) ยาหยุดเชื้อ ป้องกันและกำจัดโรคพืชทุกชนิด

  บีโอ-เคลียร์ ( ขนาด 100 ซีซี / 500 ซีซี) ยาหยุดเชื้อ ป้องกันและกำจัดโรคพืชทุกชนิด

  ฿250

  ซัลเฟอร์ (กำมะถัน) 1กิโลกรัม สารป้องกันกำจัดพืช โรคราแป้งในถั่วลันเตา

  ซัลเฟอร์ (กำมะถัน) 1กิโลกรัม สารป้องกันกำจัดพืช โรคราแป้งในถั่วลันเตา

  ฿180

  ทอร์ชั่น คลอโรทาโลนิล 75% wp 1 Kg.

  Sold out

  ทอร์ชั่น คลอโรทาโลนิล 75% wp 1 Kg.

  ฿350

  ทูแฟคเตอร์ ไตรไซคลาโซล+แมนโคเซบ 100g.

  ทูแฟคเตอร์ ไตรไซคลาโซล+แมนโคเซบ 100g.

  ฿99

  ทูนเอ็ม 1 Kg. แมนโคเซบ เนื้อสีเหลือง ใบจุดตากบ ราแป้ง ราสนิม โรคไหม้ ราเข้าขั่ว แอนแทรคโนส

  ทูนเอ็ม 1 Kg. แมนโคเซบ เนื้อสีเหลือง ใบจุดตากบ ราแป้ง ราสนิม โรคไหม้ ราเข้าขั่ว แอนแทรคโนส

  ฿144

  ฿145

  ม็อกเซ็บโกลด์ 500 กรัม แมนโคเซบ+ไซมอกซานิล เชื้อรานาข้าว เชื้อราทุเรียน เชื้อราเงาะ เชื้อราลำไย

  ม็อกเซ็บโกลด์ 500 กรัม แมนโคเซบ+ไซมอกซานิล เชื้อรานาข้าว เชื้อราทุเรียน เชื้อราเงาะ เชื้อราลำไย

  ฿280


Collections you may love

ยาฆ่าหญ้า

27 products

default
default
default
default
default

สินค้าจัดโปร

8 products

default
default
default
default
default