product-carousel-0

วีเอ็กซ์ / VX

฿1,320 ฿1,450

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 30 items available
1
MyTopService
MyTopService
Description

วีเอ็กซ์ / VX

ลูทีน และสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อดูแลสุขภาพสายตา

56 เม็ด / ขวด

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

วีเอ็กซ์ / VX

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ยูซานา)

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วีเอ็กซ์ ประกอบด้วย ลูทีน 6 มิลลิกรัม และวิตามินซี 57.69 มิลลิกรัม

.

คำเตือน...อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ฆอ.1877-2561