1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

หมูแผ่นสูตรบางกรอบ

฿175
Variations
500 กรัม, 200 กรัม
บางกอกบี่เฮียง
บางกอกบี่เฮียง
110 items sold

Secure payment

Description

หมูแผ่นสูตรบางกรอบ เป็นสูตรใหม่ ที่ใช้หมูบดในการผลิต เน้นบาง และกรอบ หอม อร่อย กรรมวิธีผ่านการอบแห้ง

และปิ้งด้วยเตาถ่าน