1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

WALEE bench (Pre-order)

฿29,000
Variations
ขนาด WxDxH (mm), สี
moonler
moonler
Description

ด้วยการนำชิ้นส่วนหัวไม้เล็กๆที่มีรอยแตก ที่ปกติจะถูกตัดทิ้งไประหว่างการแปรรูปไม้ มาประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้ชิ้นงานเกิดเอกลักษณ์ความงามที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้อยู่รวมกัน ก็จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จนสามารถนำมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ และยังสามารถต่อเติมขนาดให้ยาวออกไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในหลากหลายสเกล