1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

PHAKA Lounge (Pre-Order)

฿17,500
Variations
สี, เชือกสาน
moonler
moonler
Description

นอกเหนือไปจากการเชิดชูความเรียบง่ายทางโครงสร้างที่สามัญ กับความต้องการในการแสดงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัววัตถุ


Phaka lounge คือการต่อยอดคุณค่าความหมายนั้นให้ขยายจักรวาลออกไปให้ไกลขึ้น ด้วยการเพื่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้ลดทอนสมดุลเดิมลงไป กับการคงไว้ซึ่งปีกของไม้ของที่เท้าแขน และการเพิ่มเติมเทคนิคการสาน ทำให้ภาพรวมของงานมีความนุ่มลึก และคมคายมากขึ้น.


ขนาด (มิลลิเมตร)

W:795 D:602 H:696