1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

Aquacode White Sachet

฿65
Quantity
/ 0 item available
1
Micron
Micron
Description

AQUACODE COFFEEBREWING WATER (WHITE) แร่ธาตุสำหรับผสมกับน้ำเพื่อชงกาแฟ


แบ่งจำหน่ายเป็นหน่วย 1 ซอง 65 บาท****


1 ซองสามารถผสมกับน้ำได้ประมาณ 4.5 ลิตร


AQUACODE เป็นผลิตภัณฑ์แร่ธาตุใช้สำหรับปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการชงกาแฟ — ประกอบด้วยแร่ธาตุ Calcium, Magnesium, Sodium และ Potassium ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการชงกาแฟให้ออกมามีรสชาติที่หวาน (sweetness) และความเป็นกรด (acidity) ที่ดี


ค่าน้ำแนะนำ 75 ppm (ต้องวัดน้ำตั้งต้นก่อน จึงเติมแร่ธาตุลงไป), (น้ำตั้งต้นแนะนำไม่ควรมีค่าน้ำเกิน 10 ppm)


การเก็บรักษา

- เก็บในอุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด วันหมดอายุระบุบนซองผลิตภัณฑ์


*น้ำหนักที่ระบุในสินค้านี้ ไม่ใช่น้ำหนักสินค้าจริง ทำเพื่อจัดส่งฟรีเท่านั้น