1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6
Starts
tomorrow at 05:00

selected-badge[หลากรุ่น] พัซเซิลลูกบาศก์ Cube Puzzle 16 Pcs มี 6 รูป แต่ละบล๊อกมี 6 ด้าน พร้อมฐาน 775/3771/772

฿756 ฿895
฿733.90 WOW ITEMS Price
DISCOUNT
฿118 OFF
Min. spend ฿2,099
2 - 5 Mar 2024
DISCOUNT
฿378 OFF
Min. spend ฿6,999
2 - 5 Mar 2024
DISCOUNT
฿503 OFF
Min. spend ฿8,999
2 - 5 Mar 2024
Variations
รุ่นฟาร์ม, รุ่นสัตว์เลี้ยง, รุ่นยานพาหนะ
melissaanddoug
melissaanddoug selected-badge
9.7K Friends 654 items sold

Secure payment

Description

มี 3 แบบให้เลือก

 

รุ่น 0775 ตีมฟาร์ม

รุ่น 3771 ตีมสัตว์เลี้ยง

รุ่น 0772 ตีมยานพาหนะรุ่น 775 Cube Puzzle Farm ชุดพัซเซิลลูกบาศก์ รุ่นฟาร์ม 16ชิ้นเสริมการเรียนรู้สิ่งรอบตัว การคิดแก้ปัญหา และ การมีสมาธิ Farm Cube Puzzle - เสมือนมีพัซเซิล 6 อันในชุดเดียว มีบล๊อกไม้ทั้งหมด 16 ลูก แต่ละลูกมี 6 ด้าน ต่อแต่ละด้านให้เข้ากันถูกต้องจะได้รูปสัตว์ที่ สมบูรณ์ ชิ้นใหญ่ จับง่าย เสริมสร้างระบบการความคิดของเด็กและการแก้ปัญหาแบบไม่ยากเกินไป แต่ละด้านมีกรอบต่างสีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการสังเกตด้วยตนเอง เหมาะสำหรับอายุ 3+ Years

 

คุณสมบัติ


- เสมือนมีพัซเซิล 6 ชิ้นในชุดเดียว

- หลากหลาย แต่ไม่กินที่ เก็บง่าย และเล่นได้นาน

- บล๊อกชิ้นใหญ่ เหมาะสำหรับมือเล็กๆ และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ

- ส่งเสริมทักษะการบังคับมือให้สอดคล้องกับสมอง Gross Motor Skills การแก้ปัญหา การสังเกตุรูปร่าง และ ส่งเสริมการมีสมาธิรุ่น 3771 Cube Puzzle สัตว์เลี้ยง เสมือนมีพัซเซิล 6 อันในชุดเดียว มีบล๊อกไม้ทั้งหมด 16 ลูกแต่ละลูกมี 6 ด้าน ต่อแต่ละด้านให้เข้ากันถูกต้องจะได้รูปสัตว์ที่สมบูรณ์ ชิ้นใหญ่ จับง่าย เสริมสร้างระบบการความคิดของเด็กและการแก้ปัญหาแบบไม่

ยากเกินไป แต่ละด้านมีกรอบต่างสีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสังเกตด้วยตนเอง เหมาะสำหรับอายุ 3+ Years


คุณสมบัติ


- เสมือนมีพัซเซิล 6 ชิ้นในชุดเดียว

- หลากหลาย แต่ไม่กินที่ เก็บง่าย และเล่นได้นาน

- บล๊อกชิ้นใหญ่ เหมาะสำหรับมือเล็กๆ และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ

- ส่งเสริมทักษะการบังคับมือให้สอดคล้องกับสมอง Gross Motor Skills การแก้ปัญหา การสังเกตุรูปร่าง และ ส่งเสริมการมีสมาธิ


สิ่งที่มาในชุด


- บล๊อกไม้ 16 ลูก

- ถาดไม้อย่างดี 1 ถาดรุ่น 772 Cube Puzzle Vehicles ชุดพัซเซิลลูกบาศก์ รุ่นยานพาหนะ 16 ชิ้นเสริมการเรียนรู้สิ่งรอบตัว การคิดแก้ปัญหา และ การมีสมาธิ Vehicle Cube Puzzle - เสมือนมีพัซเซิล 6 อันในชุดเดียว มีบล๊อกไม้ทั้งหมด 16 ลูก แต่ละ

ลูกมี 6 ด้าน ต่อแต่ละด้านให้เข้ากันถูกต้องจะได้รูปที่สมบูรณ์ ชิ้นใหญ่ จับง่าย เสริมสร้างระบบการความคิดของเด็กและการแก้ปัญหาแบบไม่ยากเกินไป แต่ละด้านมีกรอบต่างสีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสังเกตด้วยตนเอง เหมาะสำหรับอายุ 3+ Years เสมือนมีพัซเซิล 6 อันในชุดเดียว มีบล๊อกไม้

ทั้งหมด 16 ลูก แต่ละลูกมี 6 ด้าน ต่อแต่ละด้านให้เข้ากันถูกต้องจะได้รูปรถต่างๆที่สมบูรณ์ ชิ้นใหญ่ จับง่าย เสริมสร้างระบบการความคิดของเด็กและการแก้ปัญหาแบบไม่ยากเกินไป


คุณสมบัติ


- เสมือนมีพัซเซิล 6 ชิ้นในชุดเดียว

- หลากหลาย แต่ไม่กินที่ เก็บง่าย และเล่นได้นาน

- บล๊อกชิ้นใหญ่ เหมาะสำหรับมือเล็กๆ และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ

- ส่งเสริมทักษะการบังคับมือให้สอดคล้องกับสมอง Gross Motor Skills การแก้ปัญหา การสังเกตุรูปร่าง และ ส่งเสริมการมีสมาธิ


สิ่งที่มาในชุด


- บล๊อกไม้ 16 ลูก

- ถาดไม้อย่างดี 1 ถาดSize: 21 x 21 x 6 cm

Weight: 1.32 Kg.

Age: 3-6 Years