Solo II
฿9,280
QuantityOnly 8 left!
1

An Image

lztoadofficial

662 Friends

Go to shop


Description

Solo IIราคา 9,280

 Arizer Solo II ด้วยระบบทำความร้อนแบบไฮบริดที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เหมาะผู้ที่ต้องกลิ่นที่สะอาด ร้อนเร็วเป็นพิเศษและให้การควบคุมที่สมบูรณ์ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน และการควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ ในรูปแบบพกพาในราคาที่เหมาะสม