หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) จิตคิดอย่างไร กายพูดอย่างนั้น (YOUR BODY SPEAK YOUR MIND)
฿500
Variations

An Image

LifeAlignmentor

Go to shop


Description

จิต อารมณ์กับร่างกายเกี่ยวพันกันอย่างไร

จิต อารมณ์ ร่างกายเกี่ยวพันกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร

มีวิธีการบำบัด เยียวยาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจ การผ่อนคลาย การใช้พลังจิต และสมาธิอย่างไร

หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค “จิตคิดอย่างไร กายพูดอย่างนั้น” เล่มนี้จะนำพาคุณให้เข้าใจอย่างถึงแก่นของประโยคที่ว่าจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว