ร้านแนะนำ
LeKise หลอดไฟแอลอีดี T8 รุ่น ไฮบริด ใช้งานได้ทั้งแบบไฟเข้าทางเดียวและไฟเข้าสองทาง [สินค้าใหม่]
฿129฿149
Variations

An Image

LeKise

9.3K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

LeKise หลอดไฟแอลอีดี ขนาด T8 ขั้ว G13 รุ่น ไฮบริด ใช้งานได้ทั้งแบบไฟเข้าทางเดียวและไฟเข้าสองทาง [สินค้าใหม่]


คุณสมบัติ

  • หลอดแอลอีดี T8 ขนาด 9วัตต์ และ 18วัตต์ ขั้วมาตรฐานแบบ G13 ใช้เปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18วัตต์ หรือ36 วัตต์
  • ใส่ทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรางหรือโคมไฟ ทั้งรางแบบไฟเข้าทางเดียวหรือไฟเข้าสองทาง
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220-240V, 50/60Hz
  • ผ่านมาตรฐาน มอก. ตัวใหม่ มอก. 1955-2551 และ มอก.2779-2562
  • หลอดใช้งานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส (หลอดนี้อาจไม่เหมาะสมสําหรับการใช้งานทุกประเภทที่สามารถใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ พิสัยอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมที่ใช้ของหลอดนี้ถูกจํากัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานควรปรึกษาผู้ผลิต)
  • หลอดนี้ออกแบบสําหรับการให้แสงสว่างทั่วไป (ไม่รวมการให้แสงสว่างในบรรยากาศที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรี่แสงได้
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนเพื‚อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ควรเช็ควิธีการติดตั้งบนกล่องสินค้า